• Striekaná PUR izolácia

Striekaná PUR izolácia

Čo je striekaná PUR izolácia?

PUR označuje polyuretán, materiál, ktorý umožňuje rýchlu aplikáciu vrstvy izolácie. Samotná polyuretánová pena vzniká spojením dvoch zložiek, ktoré sa spájajú v zariadení určenom na sprejovú aplikáciu izolácie. Tieto izolácie majú široké použitie v stavebníctve a umožňujú izoláciu stavieb „od strechy po základy“.  

Ideálna aj pre zložité konštrukcie a krovy

Samotná pena sa vytvára do 8 sekúnd po aplikácii, čo umožňuje aj aplikáciu do špár, medzier, povrchových nerovností. Izolácia má vynikajúcu priľnavosť, dokonale tesní, vytvára jednoliaty povrch bez medzier. Striekaná dvojzložková polyuretánová izolácia patrí medzi najpokrokovejšie technológie v stavebníctve a ponúka široké možnosti tepelnej, akustickej izolácie a hydroizolácie stavby.

Rýchla, jednoduchá a trvácna

Aplikáciu izolácia v bežnom rodinnom dome trvá 1 deň, je rýchla, jednoduchá a je potrebný len prístup na miesto. Netvorí sa v podstate žiaden odpad, nie je potrebné rezanie ani žiadne ďalšie zásahy. Trvácnosť tejto izolácie je porovnateľná so životnosťou celej stavby, pričom na 25 rokov je garancia všetkých deklarovaných vlastností.

Donedávna sa na izoláciu najčastejšie využívali najmä výrobky na báze minerálnej vlny a extrudovaného plastu – polystyrénu. Súčasná legislatíva a tepelno-technické normy sú náročnejšie, čo pri návrhu hospodárnych, udržateľných a spoľahlivých stavieb znamená, že je potrebné použiť izolačný materiál, ktorý garantuje tepelno-izolačné vlastnosti pri menšej hrúbke.  Striekaná izolačná dvojzložková izolácia má takmer dvojnásobne lepšie tepelno-technické vlastnosti ako minerálna vlna a polystyrén a dokáže tak spĺňať aj najnáročnejšie kritériá nízkoenergetických a pasívnych stavieb bez konštrukčných a priestorových obmedzení.

Koeficient tepelnej vodivosti znázorňuje schopnosť povrchu viesť teplo – prestúpenie tepla. Čím je koeficient nižší, tým lepšie sú termoizolačné vlastnosti materiálu. Porovnanie návrhu izolácie strechy podľa normy STN 73 054-2/Z1:2012 platnú po roku 2015 (2020)

porovnanie izolacnych materialov

PUR izolácia poskytuje projektantom a stavbárom výhody v podobe nízkej manipulačnej váhy, jednoduchej aplikácie aj pri zložitých stavebných riešeniach a garantované technické vlastnosti po celom povrchu. Koncový užívateľ oceňuje predovšetkým úsporu na spotrebe energie budovy, rýchlu a spoľahlivú aplikáciu, dlhú životnosť a odolnosť PUR izolácie, ktorá zaručuje tepelnoizolačnú a akustickú izoláciu striech, stropov a podláh.

Striekaná polyuretánová izolácia sa rozdeľuje podľa štruktúry buniek – otvorená a uzavretá, tvrdosti – tvrdá, polotvrdá a mäkká, paropriepustnosti.

Spolupracujeme výlučne so špičkovým európskym výrobcom PURINOVA, ktorý disponuje všetkými potrebnými certifikátmi EÚ a dodáva overené a kvalitné produkty s garantovanými tepelno-izolačnými vlastnosťami. Sme oficiálnym distribútorom, čo nám umožňuje vysokú mieru profesionality, odbornosti a rozumnú cenu realizácie.

PUR izolácia s otvorenou štruktúrou buniek

Mäkká pena

PURIOS E

Purios E je polyuteránová pena s otvorenou štruktúrou, ktorá zodpovedá triede nehorľavosti E. Je ideálna pre izoláciu stropov, strien a podkrovia.

Purios E
Parametre peny
Tepelná vodivosť λ 0,037 – 0,039 W/mK
zdanlivá hustota hotového výrobku 9-12 kg/m³
Priepustnosť vodnej pary ≥ 0,11019 mg/(m∙h∙Pa)
Pevnosť v tlaku pri 10 % relatívnej deformácii ≤ 10 kPa
Nasiakavosť vody ≤ 7.5 kg/m²
Obsah otvorených pórov 80 – 90%
Klasifikácia horľavosti E (samozhášavá)

Použitie:

 • izolácia stropov
 • izolácia stien
 • izolácia obytného podkrovia

PURIOS FR

Purios FR má najnižší koeficient tepelnej vodivosti (prestupu tepla), kombinácia s ostatnými parametrami z nej robí najlepší produkt na trhu spomedzi pien s otvorenou štruktúrou buniek.

Purios E
Parametre peny
Tepelná vodivosť λ 0,033 – 0,036 W/mK
zdanlivá hustota hotového výrobku 9-14 kg/m³
Priepustnosť vodnej pary ≥ 0,2258 mg/(m∙h∙Pa)
Pevnosť v tlaku pri 10 % relatívnej deformácii ≤ 10 kPa
Nasiakavosť vody ≤ 7.3 kg/m²
Obsah otvorených pórov 80 – 90%
Klasifikácia horľavosti E (samozhášavá)

Polotvrdá pena PURIOS ET

Polotuhá pena s otvorenou štruktúrou buniek sa používa najmä na izoláciu podkroví. Konzistencia umožňuje dokonalú priľnavosť a vyplnenie nepravidelného povrchu a medzier, ktoré spôsobujú tzv. tepelné mosty.

Purios E
Parametre peny
Tepelná vodivosť λ 0,037 – 0,039 W/mK
zdanlivá hustota hotového výrobku 7-12 kg/m³
Priepustnosť vodnej pary ≥ 0,13215 mg/(m∙h∙Pa)
Pevnosť v tlaku pri 10 % relatívnej deformácii ≤ 10 kPa
Nasiakavosť vody ≤ 7.7 kg/m²
Obsah otvorených pórov 80 – 90%
Klasifikácia horľavosti E (samozhášavá)

Použitie:

 • izolácia obytného podkrovia
 • izolácia stien

PUR izolácia s uzatvorenou štruktúrou

Polotvrdá pena

PURIOS HO

Polyuretánová pena s uzavretou bunkovou štruktúrou vzniká za pomoci penotvorného činidla novej generácie (HFO) bez potenciálu poškodenia ozónovej vrstvy, čím neprispieva ku globálnemu otepľovaniu. Pena umožňuje striekať hrubšie vrstvy vo výške 5 -10 cm, čím sa skracuje celkový čas aplikácie.

Purios E
Parametre peny
Tepelná vodivosť λ 0,020 – 0,022 W/mK
zdanlivá hustota hotového výrobku 33-37 kg/m³
Priepustnosť vodnej pary ≥ 0,01006 mg/(m∙h∙Pa)
Pevnosť v tlaku pri 10 % relatívnej deformácii ≥ 280 kPa
Nasiakavosť vody ≤ 0,10 kg/m²
Obsah otvorených pórov min. 90%
Klasifikácia horľavosti E (samozhášavá)

Použitie:

 • izolácia základov
 • strešná izolácia
 • izolácia podlahy
 • izolácia stien a stropov
 • stuženie stavby

Tvrdá pena

PURIOS H

Tvrdé peny sú ideálne na izoláciu plochých striech, Purios H predstavuje vhodné riešenie pre aplikáciu na kovové a betónové povrchy. Po aplikácii sa vytvára tvrdá, tvarostála, odolná a plne pochôdzna vrstva. Uzavretá bunková štruktúra má hydroizolačné a parostesné vlastnosti, čím sa stáva výbornou prevenciou pred zatekaním.

Purios E
Parametre peny
Tepelná vodivosť λ 0,020 – 0,022 W/mK
zdanlivá hustota hotového výrobku 37 ± 10 %kg/m³
Priepustnosť vodnej pary ≥ 0,01006 mg/(m∙h∙Pa)
Pevnosť v tlaku pri 10 % relatívnej deformácii ≥ 190 kPa
Nasiakavosť vody ≤ 0,10 kg/m²
Obsah otvorených pórov min. 90%
Klasifikácia horľavosti E (samozhášavá)

Použitie:

 • izolácia základov
 • izolácia podláh
 • izolácia obytného podkrovia
 • stuženie sttien a stropov

PURIOS HR

Polyuretánová pena s uzavretou bunkovou štruktúrou, ktorá vyniká odolnosťou voči tlaku. Vďaka hustote má zároveň najnižší koeficient tepelnej vodivosti.

Purios E
Parametre peny
Tepelná vodivosť λ 0,020 – 0,022 W/mK
zdanlivá hustota hotového výrobku min 50kg/m³
Priepustnosť vodnej pary ≥ 0,00882 mg/(m∙h∙Pa)
Pevnosť v tlaku pri 10 % relatívnej deformácii ≥ 380 kPa
Nasiakavosť vody ≤ 0,11 kg/m²
Obsah otvorených pórov min. 90%
Klasifikácia horľavosti E (samozhášavá)

Použitie:

 • izolácia základov
 • strešná izolácia
 • podlahy, namáhané povrchy
 • ploché strechy, pochôdzne strechy
 • stuženie stavby


Vďaka variabilite jednotlivých PUR izolácií dokážeme efektívne izolovať takmer všetky časti stavby: strechy, krovy, ploché strechy, vegetačné strechy, podlahy, stropy, steny, záťažové podlahy, sendvičové konštrukcie, drevodomy a pod. Špeciálna PUR izolácia tvz. Polyurea umožňuje efektívnu a trvácnu hydroizoláciu spodných častí stavby, terás, balkónov, striech a vodohospodárskych stavieb.

PUR izolácia vytvára hydroizolačnú, akustickú a tepelnoizolačnú vrstvu a  poskytuje ďalšie výhody:

 • najefektívnejší materiál na izoláciu striech a podkroví s najnižším koeficientom tepelnej vodivosti,
 • odolnosť voči vlhkosti, hlodavcom a teplotným podmienkam,
 • spoľahlivé utesnenie problematických miest medzi krovmi, štrbiny a škáry, ťažko dostupné miesta a priestorovo stiesnených miesta v konštrukcii,
 • nízka váha, nízke zaťaženie konštrukcie stavby,
 • vysoká efektivita – v porovnaní s polystyrénom a minerálnou vatou je potrebná menšia hrúbka,
 • tvarostála počas celej životnosti,
 • rýchla aplikácia,
 • okamžitá priľnavosť k pripravenému povrchu,
 • tepelno-izolačné vlastnosti rovnaké na celom povrchu, bez spojov a tepelných mostov,
 • možnosť aplikovať do exteriéru i interiéru, pri tvrdej izolácii po vytvrdnutí je povrch pochôdzny,

vhodná pre civilné i verejné budovy.