• Striekaná PUR izolácia

Striekaná PUR izolácia

Kvalitná izolácia strechy dokáže znížiť spotrebu energií na vykurovanie (chladenie) až o 60 % .

Striekaná dvojzložková polyuretánová izolácia patrí medzi najpokrokovejšie technológie v stavebníctve a ponúka široké možnosti tepelnej, akustickej izolácie a hydroizolácie stavby.

V súčasnosti sa na izoláciu využívajú najmä výrobky na báze minerálnej vlny a extrudovaného plastu – polystyrénu. Súčasná legislatíva a tepelno-technické normy sú náročnejšie, čo pri návrhu hospodárnych, udržateľných a spoľahlivých stavieb znamená, že je potrebné použiť izolačný materiál, ktorý garantuje tepelno-izolačné vlastnosti pri menšej hrúbke.  Striekaná izolačná dvojzložková izolácia má takmer dvojnásobne lepšie tepelno-technické vlastnosti ako minerálna vlna a polystyrén a dokáže tak spĺňať aj najnáročnejšie kritériá nízkoenergetických a pasívnych stavieb bez konštrukčných a priestorových obmedzení.

Koeficient  súčiniteľa tepelnej vodivosti znázorňuje schopnosť povrchu viesť teplo. Čím je koeficient nižší, tým lepšie sú termoizolačné vlastnosti materiálu. Porovnanie návrhu izolácie strechy podľa normy STN 73 054-2/Z1:2012 platnú po roku 2015 (2020)

porovnanie izolacnych materialov

PUR izolácia poskytuje projektantom a stavbárom výhody v podobe nízkej manipulačnej váhy, jednoduchej aplikácie aj pri zložitých stavebných riešeniach a garantované technické vlastnosti po celom povrchu. Koncový užívateľ oceňuje predovšetkým úsporu na spotrebe energie budovy, rýchlu a spoľahlivú aplikáciu, dlhú životnosť a odolnosť PUR izolácie, ktorá zaručuje tepelnoizolačnú a akustickú izoláciu striech, stropov a podláh.

Striekaná polyuretánová izolácia sa rozdeľuje podľa štruktúry buniek – otvorená a uzavretá, tvrdosti – tvrdá, polotvrdá a mäkká, paropriepustnosti.

Spolupracujeme výlučne s európskym dodávateľom PCC Prodex, ktorý disponuje všetkými potrebnými certifikátmi EÚ a dodáva overené a kvalitné produkty s garantovanými tepelno-izolačnými vlastnosťami.

Project Image
Project Image
Project Image

porovnanie izolacnych materialov

Vďaka variabilite jednotlivých PUR izolácií dokážeme efektívne izolovať takmer všetky časti stavby: strechy, krovy, ploché strechy, vegetačné strechy, podlahy, stropy, steny, záťažové podlahy, sendvičové konštrukcie, drevodomy a pod. Špeciálna PUR izolácia tvz. Polyurea umožňuje efektívnu a trvácnu hydroizoláciu spodných častí stavby, terás, balkónov, striech a vodohospodárskych stavieb.

porovnanie izolacnych materialov


PUR izolácia vytvára hydroizolačnú, akustickú a tepelnoizolačnú vrstvu a  poskytuje ďalšie výhody:

 • najefektívnejší materiál na izoláciu striech a podkroví s najnižším koeficientom tepelnej vodivosti,
 • odolnosť voči vlhkosti, hlodavcom a teplotným podmienkam,
 • spoľahlivé utesnenie problematických miest medzi krovmi, štrbiny a škáry, ťažko dostupné miesta a priestorovo stiesnených miesta v konštrukcii,
 • nízka váha, nízke zaťaženie konštrukcie stavby,
 • vysoká efektivita – v porovnaní s polystyrénom a minerálnou vatou je potrebná menšia hrúbka,
 • tvarostála počas celej životnosti,
 • rýchla aplikácia,
 • okamžitá priľnavosť k pripravenému povrchu,
 • tepelno-izolačné vlastnosti rovnaké na celom povrchu, bez spojov a tepelných mostov,
 • možnosť aplikovať do exteriéru i interiéru, pri tvrdej izolácii po vytvrdnutí je povrch pochôdzny,
 • vhodná pre civilné i verejné budovy.