• Tipy odborníkov

Ako prebieha realizácia strechy?

Realizácia strechy je principiálne jednoduchá, vyžaduje však veľmi dobrú koordináciu časového manažmentu jednotlivých fáz a dodržaním všetkých funkčných detailov a odborných úkonov, ktoré sú rozhodujúce pre dlhú životnosť a funkcionalitu strechy. Všeobecne realizácia strechy pozostáva z 5 krokov:

 1. Projekt, návrh alebo zameranie strechy

 2. Prepočet potrebného tovaru a definovanie rozsahu prác

 3. Objednávka, dohodnutie termínov a jednotlivých fáz montáže

 4. Dodanie tovaru na miesto (krov, latovanie, krytina, izolácia, doplnky)

 5. Realizácia samotnej strechy

  V prípade rekonštrukcie je prvá fáza realizácie demontáž starej krytiny, latovania, izolácie, prípadne celého krovu/konštrukcie.

  • Krov pripravený na základe projektovaných atribútov

  Úprava dreva proti drevokaznému hmyzu, plesniam a hubám.  Samotná realizácia krokvovej, hambálkovej, väznicovej konštrukcie a tesárske práce.

  • Latovanie a umiestnenie fólií poistnej hydroizolácie a parotesnej zábrany
  • Pokladanie krytiny
  • Inštalácia strešných doplnkov (snehové zábrany, háky, odkvapový systém)

Každá realizácia sa v detailoch môže líšiť. Robíme maximum preto, aby sme so zákazníkom prešli všetky fázy, aby celá realizácia prebehla hladko, v primeranom čase a s dôrazom na efektívne využívanie materiálu.