• Tipy odborníkov

Ako premýšľať a vyberať strechu pre rodinný dom

V súčasnosti sú možnosti výberu strešného riešenia široké najmä z dôvodu technologického pokroku v stavebných technológiách. Na výber vhodného strešného riešenia sa môžeme však pozerať z viacerých hľadísk. Dôležité je tiež, či premýšľame nad strechou pre novostavbu rodinného domu alebo rekonštrukciou strechy.

Projekt

V prípade novostavby projekt značne formuje a konkretizuje výber produktov vhodný pre strešné riešenie konkrétnej nehnuteľnosti. Do úvahy berie skladbu stavby ako funkčného celku, legislatívu a energetickú normu, ktorá postupne prostredníctvom požiadaviek smeruje výber ku konkrétnym produktom s vyhovujúcimi vlastnosťami a vzájomnou kompatibilitou.

 

Rozpočet na strechu

Celkový rozpočet výrazne definuje variabilitu možných riešení a vyžaduje prípadné kompromisy v návrhu. Je dôležité si uvedomiť, že strecha patrí ku kľúčovým prvkom stavby a umožňuje veľké tepelné straty, prípadné montážne nedokonalosti alebo pochybenia dokážu vplyvom klimatických podmienok spôsobiť značné škody celej nehnuteľnosti.

Z čoho sa skladá celková cena strechy?

 • krov tvorí približne 30 % nákladov,
 • cena strešnej krytiny tvorí približne 30 %,
 • izolácia podkrovia tvorí približne 30 %,
 • 10 % sú náklady na parozábranu a hydroizoláciu.

 

Rozpočet je vždy možné optimalizovať z viacerých hľadísk:

Životnosť produktov, plánované opotrebenie stavby a plánovaná rekonštrukcia,                             
Pri projektovaní stavieb sa v ich životnom cykle ráta s ich prirodzeným opotrebovaním. Výber strechy je možné vnímať rovnako, kedy sa prirodzené opotrebenie strechy deje v súlade s očakávanou amortizáciou celej stavby podľa vlastností použitých materiálov.  Ich rekonštrukcia je v dlhodobom pláne v súlade očakávaná v rovnakom časovom horizonte, alebo naopak, keď vďaka trvácnosti materiálov bez potreby rekonštrukcie predpokladá vznik finančného priestoru na rekonštrukciu strechy.

Kompromisné riešenia v podobe zmeny v projekte výmenou za strešné riešenie, ktoré nepožaduje také vysoké nároky na jednotlivé materiály (napríklad zmena sklonu strechy, ktorá ovplyvňuje jej výmeru, či izoláciu).

Rekonštrukcia strechy vyžaduje zohľadniť celkový stav nehnuteľnosti a jednotlivé vrstvy jej opláštenia. Ideálne je, ak je  k rekonštrukcii vyhotovený projekt. Ak rekonštrukcia nezasahuje do krovu strechy, projekt nie je potrebný. Konzultácia stavu strechy, rozsahu rekonštrukcie a výberu vhodných konštručných a produktových riešení prebieha najmä po zameraní a obhliadke stavby profesionálom. Obhliadka slúži na optimalizáciu výmeru spotreby materiálu a umožňuje zohľadniť všetky špecifiká rekonštruovanej stavby.  Technik dokáže na základe zamerania odporúčať konkrétne postupy realizácie a produkty presne na mieru podľa očakávaní a potrieb zákazníka.

Pri výbere strešného riešenia je najmä vo fáze projektu dôležitý najmä jej tvar.

Tvar strechy môže určiť aj všeobecné záväzné nariadenia obce podľa platného územného plánu.

V súčasnosti je vďaka technologickej vyspelosti a výborným tepelno-technickým vlastnostiam možné realizovať viaceré druhy striech, najčastejšie:

Šikmé strechy

Strechy overené praxou, s menej náročnou inštaláciou a vďaka priaznivému sklonu od 10 – 45 ° aj s najširšou ponukou krycích materiálov. Najznámejšou  variantou  je sedlová strecha.

 • Univerzálna strecha, esteticky univerzálna,
 • Odolná, priaznivý sklon umožňuje odtekanie zrážok, snehu a pod.,
 • Ideálna aj pre horské a náročné klimatické podmienky s vyššou mierou zrážok,
 • Jednoduchá na realizáciu, umožňuje osadenie svetlovodov, strešných okien a všetkých doplnkov,
 • Najširšia ponuka krycích materiálov vrátane povlakových a skladaných krytín, čo umožňuje väčší rozsah zvýšenia/zníženia rozpočtu
 • Možnosť použitia ľahkých i ťažkých krytín

Valbové strechy

 • Typ šikmej strechy, ktorá okrem dvoch štítov využíva aj ďalšie dve sklonené plochy tvz. valby, umiestnenie odkvapového systému je zvyčajne po celom obvode strechy v jednej rovine,
 • Môže byť vyhotovená ako valbová, polvabová alebo stanová strecha,
 • Vyhotovenie je odolné namä proti vetru, na výber vhodného sklon strechy vplýva nadmorská výška (prítomnosť a množstvo snehu) a prípadný zámer využívania podkrovia,
 • Nie každý typ krytiny je vhodný pre valbovú strechu, je potrebné rátať nielen s konštrukčným zaťažením ale aj so zaťažením vrstvou snehu, či akustickými vlastnosťami pri daždi,
 • Kladie vysoké nároky na kvalitnú hydroizoláciu

Pultové strechy

 • Typ šikmej strechy, tvorená strešnou rovinou vyspádovanou na jednu stranu, kde sa odvádza zrážková voda, druhá strana má vysokú fasádu, ktorá umožňuje energetické zisky zo slnka,
 • Umožňuje osadenie budovy až na hranicu pozemku, obľúbená v zhustenej zástavbe,
 • Je jednoduchá, funkčná a môže byť ekonomickou variantou nielen pri kúpe ale aj pri údržbe a vykurovaní (menší priestor podkrovia),
 • Sklon sa odvíja od lokality, poveternostných podmienok, zaťaženia snehovou vrstvou a architektonicko-estetických požiadavok, na Slovensku je sklon spravidla od 7 – 15 °, kde sa definícia prelína s plochou strechou
 • Výber krytiny sa odvíja od sklonu strechy, do 10° sa spravidla odporúčajú povlakové krytiny, od 7 °je možné používať falcovanú krytinu, od 8° profilované plechy

 

Ploché strechy

Pod pojmom ploché strechy rozumieme strechy, ktoré sú pokryté povlakovou hydroizoláciou a majú sklon do 10°. Odvod zrážkovej vody je riešený najčastejšie miernym spádovaním a vpusťami (potrubie vedúce cez interiér).

 • Strecha so sklonom do 10°, je tvorená nosnou konštrukciou, stropom najvyššieho poschodia
 • Výhodou je jednoduchá konštrukcia, najčastejšie sa používa pri administratívnych budovách a modernej, minimalistickej výstavbe,
 • Sú úsporné z pohľadu použitia strešnej krytiny, ale náročnejšie na prevedenie a kvalitu tepelnej izolácie a hydroizolácie,

Delia sa podľa konštrukčného zloženia vrstiev (bežné poradie alebo obrátené poradie vrstiev, pochôdzne strechy, pojazdné strechy, vegetačné – zelené strechy) a podľa skladby strešného plášťa (jednoplášťové, dvojplášťové, viacplášťové) a podľa užívateľského zámeru (účelové – pochôdzne, terasy, vegetačné zelené strechy), alebo bez ďalšieho využitia.

Pokrývajú sa najmä krytinami plochých striech, asfaltovými pásmi, fóliovými hydroizoláciami, ktoré predstavujú plnohodnotnú a ekonomickú alternatívu k asfaltovým pásom.