• Tipy odborníkov

Ako pripraviť hrubú stavbu na realizáciu strechy?

Pri objednávke montáže strechy je zákazník vždy poučený o tom, aká stavebná pripravennosť je nevyhnutná pre montáž jeho strešného riešenia a je podorbne informovaný o celom postupe.

Pri novostavbe je potrebné mať  ukončenú hrubú stavbu. V podstate platí, že všetky časti vyššie od ukončenia posledného venca realizujeme počas montáže strechy. Štíty šikmej/sedlovej strechy je možné vybudovať vopred, no je bežné ich doplniť počas montáže strechy, aby správne lícovali konštrukciu krovu.

Drevo na krov musí byť suché a ošetrené pred drevokazným hmyzom, plesniam a hubám. Ošetrenie môže aplikovať  klient na mieste včas pred začatím montáže krovu, alebo je náter aplikovaný už pri výrobe krovu.

Je potrebné urobiť prípravu pre výustenia:

  • komínov (ak sa jedná o murovaný komín, resp. puzdro, ktoré ústi cez strechu),
  • vzduchotechniky, fotovoltaiky, či pripojenia strešné solárne panely,
  • pripojenia antén a pod.