• Tipy odborníkov

Kedy kontaktovať strešné centrum?

Konzultácia je možná kedykoľvek vrátane fázy, kedy tvoríte projekt. Stavebníctvo je odvetvie napredujúce každý deň, je preto možné, že projektant nemusí niektoré prvky alebo tipy z realizačnej praxe poznať. Všetky trendy a inovácie sa snažíme našim zákazníkom priniesť čo najskôr a na základe našich skúseností dokážeme adresne a odborne poukázať na funkčné detaily a odporúčať riešenia v súlade s moderným a efektívnym stavebníctvom.

Objednávka realizácie, rekonštrukcie, zamerania

Realizácie zabezpečujeme prostredníctvom našich overených montážnych partnerov, spravidla platí, že čím skôr o vašom zámere vieme, tým lepšie sa vieme s termínom prispôsobiť.

Vo všeobecnosti odporúčame kontaktovať strešné centrum v čase, kedy sa začína s realizáciou hrubej stravby.

V prípade rekonštrukcie je rozhodujúci jej rozsah. Pri výmene strešnej krytiny stačí kontaktovať strešné centrum, ktoré strechu obhliadne, vykoná zameranie strechy a na základe zistení odporúča konkrétne strešné riešenie. Rekonštrukcia so zásahom resp. výmenou konštrukcie/krovu je potrebný projekt a zohľadnenie legislatívy obce. Strešné centrum je vhodné kontaktovať po dokončení a schválení projektu, na základe ktorého sa vypracuje vhodné riešenie.

Kde spoločnosť DACH-STAV pôsobí?

Spoločnosť má sídlo v Spišskej Belej, kde je možné navštíviť kamennú predajňu so skladom, dohodnúť si stretnutie, alebo prísť na konzultáciu. Jadro pôsobenia je najmä v oblasti pod Vysokými Tatrami. Realizácie striech rodinných a bytových domov, či chát sú najmä v okresoch Poprad, Kežmarok, Spišská Nová Ves a Stará Ľubovňa. Strešné riešenia pre verejné budovy, výrobné haly, skladovacie priestory, či bytové domy s veľkoplošným krytím sa realizujú podľa dohody na území celého Slovenska.