• Tipy odborníkov

Oprava a rekonštrukcia strechy

Opravy a rekonštrukcie striech patria medzi najčastejšie požiadavky našich zákazníkov. Ešte predtým, než sa rozhodnete je vhodné porozumieť, čo oprava, alebo rekonštrukcia zahŕňa.

Oprava ≠ rekonštrukcia

Oprava vo všeobecnosti znamená lokálne opatrenia, odstránenie poškodenia, či konkrétneho nedostatku. Zvyčajne je časovo i finančne menej náročná. Práve drobné opravy sú najviac podceňované a v druhotných následkoch spôsobujú viac komplikácií neskôr. Ak na svojej streche spozorujete nedostatky, resp. poškodenia odporúčame kontaktovať odborníka, ktorý celú strechu prezrie a poradí adekvátny zásah.

Ak zvažujete svojpomocnú opravu, urobte tak až po konzultácii so strešným majstrom, či odborníkom zo strešného centra. Zanedbanie, alebo nesprávna oprava aj drobných poškodení môžu v konečnom dôsledku zapríčiniť ešte väčšiu škodu, či znemožnenie profesionálnej opravy, čo pocítite nielen stavba ale aj peňaženka. Ešte pred prvým zásahom sa preto poraďte, aká je životnosť a celkový stav strechy, investícia do samotnej opravy a či nie je vhodnejšie pristúpiť k rekonštrukcii strechy, ktorá sa vie vrátiť vo vyššom pohodlí bývania a úspore na vykurovaní.

Rekonštrukcia strechy

Pri tomto rozhodnutí budete potrebovať projektanta, ktorý do návrhu zapracuje požiadavky v súlade s VZN danej obce. Podľa rozsahu rekonštrukcie je potrebné kontaktovať aj stavebný úrad. Pokiaľ sa nebude podstatne meniť vzhľad stavby a nezasahuje sa do nosných konštrukcií, postačí ohlásenie. Stavebné povolenie je potrebné len ak sa výrazne zasiahne do vzhľadu a konštrukcie stavby.

Rekonštrukcie môžeme rozdeliť do dvoch väčších skupín:

  1. rekonštrukcie bez zásahu do krovu, konštrukcie a tvaru strechy
  2. rekonštrukcie so zásahom do krovu, konštrukcie a tvaru strechy

Rekonštrukcie bez zásahu do krovu a konštrukcie strechy

Tieto rekonštrukcie bývajú rýchlejšie a menej komplikované, väčšina z nich prebieha rovnako a trvá 4 – 5 dní, rekonštrukcia je rozdelená na polovice – prebieha najprv na jednej a potom na druhej polovici strechy:

  1. demontáž krytiny, latovania, doplnkov a odkvapového systému
  2. inštalácia kontralát, hydroizolácie
  3. inštalácia lát, klampiarskych prvkov
  4. položenie krytiny
  5. dokončenie nároží, prestupov, doplnkov a detailov

Rekonštrukcie so zásahom do krovu, konštrukcie  a tvaru strechy

Tieto rekonštrukcie patria medzi zložitejšie a vyžadujú viac času, šikovnosti i časového manažmentu, aby sa všetky jednotlivé súčasti zladili a nadväzovali na seba plynule, bez časového zdržania. Trvanie takejto rekonštrukcie je individuálne podľa celkovej náročnosti projektu.

Odporúčame:

Nebojte sa pýtať, povedať svoje očakávania. Nájdite si na konzultácie s odborníkmi dostatok času.

Overte si firmu, s ktorou budete spolupracovať. Pozrite si jej recenzie, odporúčania, či predmet podnikania a obchodnú históriu v Obchodom registri SR.

Dajte si vytvoriť cenovú ponuku a pýtajte sa aj na detaily, vrátane očakávanej tolerancie navýšenia stavebných nákladov.

Porovnávajte materiály s rovnakými atribútmi, nie cenu.

Opýtajte sa na záruku, možnosť reklamácie, záruku na jednotlivé materiály od výrobcu.